onsdag, 10. august 2022

Prisforhøjelse pr. 12. september 2022

Vi har hen over sommeren været i dialog med vores leverandører om udviklingen på markedet. 

De beretter alle om stigende energipriser, som mest af alt skyldes yderligere knaphed på gasforsyning grundet mindre energiimport fra Rusland, som igen skruer produktionsomkostningerne i vejret hos papirproducenterne. Adskillige brancher med højt energibehov til produktion konfronteres med problemer, som vi aldrig tidligere har kendt. Især vedrørende tilgængelighed og stigende energiomkostninger, men også at skaffe tilstrækkelig godskapacitet både til lands og til vands. Den manglende godskapacitet er ved at blive en permanent stresstest på grund af den konstante mangel på chauffører og store trafikpropper i havnene. Følgevirkningerne er blandt andet, at  råvarer til produktion af papir ofte leveres for sent pga. forsyningskædeforstyrrelser, hvilket fører til produktionsnedskæringer eller forsinkelser. 

Priserne vil derfor stige pr. 12. september 2022 med mellem 5-15% på alle papir- og kartonprodukter, herunder også kontorpapir, IGEPA Selektion og syntetiske- og selvklæbende produkter m.v.

For en sikkerheds skyld vil vi også nævne, at der må påregnes ad hoc energiomkostningstillæg fra nogle producenter, og disse vil blive indført med kort implementeringstid. 

Vi holder naturligvis et vågent øje med den aktuelle markedsudvikling, og arbejder intensivt på at sikre vores lagerbeholdninger og forsyningssikkerhed, så vi kan servicere vores kunder. Derfor er vi hele tiden i intens dialog med vores strategiske leverandører for at sikre maksimal forsyningssikkerhed til vores kunder. Herudover har IGEPA den største lagerkapacitet på vores tyske lagre, som forsyner Danmark, og som vi i de seneste måneder har fyldt til det absolutte kapacitetsmax. for at sikre os bedst muligt. 

Det er fortsat meget svære og usikre tider for papirbranchen. Vi er klar over, at denne udmelding vil blive en udfordring for alle forretningspartnere, og vi vil som en ansvarlig partner naturligvis gøre alt for at understøtte din forretning, samt straks informere om udviklingen i branchen og om markedssituationen straks vi har informationer. 

Du vil blive kontaktet af din sædvanlige IGEPA-kontaktperson i nærmeste fremtid. 

 

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co.

 

 

torsdag, 23. juni 2022

Trafikken og leveringer under Tour de France

 

Når Tour de France kommer til Danmark i næste uge, så bliver mange veje og områder spærret af, og trafikanterne må forvente lange køer rundt om i landet. 

Vi glæder os til at Tour de France besøger Danmark, men det vil også give udfordringer for trafikken og dermed vores leveringer i de berørte dage og områder. Vores leverancer foretages som bekendt af Danske Fragtmænd, og de har orienteret os om forventelige konsekvenser af Tour de France på danske grund. Se link til DF her. 

Danske Fragtmænd forventer ikke problemer på Vejle/Sønderborg delen, da det foregår om søndagen. 

I København etableres afspærringerne løbende. Dele af H.C. Andersens Boulevard afspærres allerede fra mandag den 27. juni og fra onsdag d. 29.juni vil start- og målområdet omkring H.C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen blive gradvist afspærret og selve cykelruten vil blive helt afspærret fra torsdag kl. 23.59 og frem til lørdag d. 2. juli kl. 7.00. Problemerne vil altså iflg. Danske Fragtmænd omhandle postnumrene 1000-1399 + 1451-1499 (reelt er det hele København K på nær Christianshavn.) I København Ø + N drejer det sig om området vist på billedet til højre nedenfor.  

Allerede fra torsdag d. 30. juni vil der være totalt forbud mod parkering af biler langs cykelruten, og Danske Fragtmænd vil derfor ikke være i stand til at levere gods og varer i det afspærrede område fredag d. 1. juli.   

Vær også opmærksom på lukningen af Storebæltsbroen og de tilsluttende motorveje den 2. juli fra kl. 12.30 – 18.00. Det vil få konsekvenser for trafikken både før, under og efter lukningen.

Man kan se mere på flg. links Trafik | Tour de France Grand Départ København Danmark 2022 (letourcph.dk) og på Vejdirektoratets hjemmeside  Tour de France i Danmark 2022 | Vejdirektoratet  

Danske Fragtmænd gør os opmærksomme på, at den manglende leveringsdag fredag d. 1. juli muligvis kan resultere i en ”godspukkel”, som kan betyde, at der kan være risiko for forsinkelser og uregelmæssigheder på leveringer mandag og tirsdag d. 4.-5. juli.

 

 

 

 

Spørgsmål til ovenstående, så kontakt din sædvanlige IGEPA kontakt. 

 

Med ønsket om et godt Tour de France

mandag, 11. april 2022

Stigning i distributionstillæg

 

Hasselager, d. 11.april 2022

Vi må konstatere, at vores omkostninger til energi- logistikydelser stiger i et tempo, som vi ikke har forudset.

Vores distributionstillæg stiger derfor fra 4,9% til 5,9% fra mandag den 2. maj 2022.

Hvad sker der på markedet?

Som tidligere kommunikeret, så er det internationale papirmarked påvirket af efterdønningerne af Corona pandemien, papirproducenternes nedskalering og langsomme opskalering, fabriks- og maskin nedlukninger, omdannelse af papirlinjer på maskinerne til anden produktion, manglen på pulpmasse, kapacitetsproblemer i skibs- og containerfarten, strejken hos UPM i Finland, krigen i Ukraine, logistikkapacitetsproblematikken, energiprisernes eksplosion m.v. Derfor står vi p.t. i en situation, hvor der er stor papirmangel i Europa. En helt uvant situation.

Dét har gjort, at priserne er steget eksplosivt i 2021 og fortsætter med at stige i 2022. Dette inkluderer de såkaldte energiomkostningstillæg, som mange af producenterne har indført for at afbøde energiomkostningernes himmelflugt. Energiomkostningstillæggene er midlertidige og afhænger således af udviklingen i energipriserne fremadrettet.

Papirproducenterne har i mange år opereret på de store markeder i Europa herunder specielt Tyskland og Polen med meget billige priser. Men dette er ikke længere tilfældet. Tyskland og Polen er eksempelvis ikke længere lavpris markeder for papir. Priserne er kommet mere i niveau. Derfor tænker internationale papirproducenter også i til hvilke markeder der sælges og dermed hvor forretningen er mest fornuftig. Dét influerer også Danmark, eftersom priserne på papir i Danmark er på et forholdsvist lavt niveau i sammenligning med andre lande.

Det er vigtigt at sige, at havde der som tidligere været uanede mængder af papir til rådighed, så var denne problematik slet ikke i spil. Men vi står altså i en situation med massiv papirmangel. Det er markedskræfternes naturlige mekanisme.

Når vi på et tidspunkt er tilbage til mere normale tilstande med tilstrækkelige papirmængder, så vil en sådan markedssegmentering ikke længere være nødvendig, og papiret vil flyde til og fra de forskellige markeder i et mere naturligt flow, og prisdannelsen vil også normalisere sig.

Det er i sandhed ”bekymrende” tider, og jeg håber, at vi alle kan bevare hovedet koldt og hjertet varmt.

 

Med venlig hilsen

Michaelis & Co.

Flemming Friche

Salgsdirektør

mandag, 14. marts 2022

Markedsorientering 14.03.2022

Markedsorientering til vores kunder

 

Hasselager, d. 14. marts 2022 

 

I forhold til tidligere meddelelser også ganske nylige, er markedet for papir og karton yderligere spidset til indenfor de seneste uger. 

Situationen i Rusland / Ukraine

Forholdene i Ukraine og Ruslands aggression berører naturligvis os alle dybt, og vi forfærdes hver dag af billeder og historier fra krigen.

I forhold til vores branche, så betyder importforbuddet fra Rusland og Hviderusland, samt de svære forhold i Ukraine, at den manglende forsyningskæde kommer til at have en effekt på den i forvejen underdrejede forsyningssituation. De fleste af vores leverandører har med øjeblikkelig virkning stoppet al eksport/import til og fra Rusland og Hviderusland, men det har en stor effekt på vores situation. Både Rusland og Ukraine hører til blandt verdens største råvareleverandører, og til papirproducenterne leverer de to lande normalt råstoffer af forskellig art herunder tilsætningsstoffer og træ / cellulose. Både FSC og PEFC har offentliggjort, at de forbyder råvarer fra krigszoner, hvilket betyder, at hvis du køber certificeret papir/karton med FSC/PEFC, så er du garanteret, at det ikke kommer fra Rusland/Hviderusland. 

Prisen på energi

Krigen har også stor indvirkning på de energiforbrugende papirproducenter navnligt pga. gaspriserne. Priserne på især gas er dramatisk steget, og heri skal ses sammenhængen med nogle af de pludseligt indførte energiomkostningstillæg, som visse papirproducenter p.t. indfører. Det er ikke muligt for papirproducenterne at tage højde for de store udsving i energipriserne på det nuværende energimarked, hvor der ikke kan indgås fastprisaftaler.

Sagt uden omsvøb, så havde alternativet til indførelse af disse midlertidige energiomkostningstillæg været at indstille produktionen af papir, og dermed at stoppe papirforsyningen til markedet. Desværre har enkelte papirproducenter allerede gjort dette. 

Strejken i Finland hos UPM

Som nok alle er klar over, så pågår der en stor strejke hos UPM i Finland. Den er nu blevet forlænget 4 gange, og seneste udmelding er, at den varer til 2. april. Naturligvis har strejken hos en af verdens dominerende papirproducenter en kæmpe effekt på det i forvejen trængte papirmarked og manglen på papir. Det manglende out-put fra UPM, kan ikke løftes af de øvrige fabrikker i koncernen og ej heller af de øvrige papirproducenter på den korte bane. 

Transportmarkedet - især lastbiltransportmarkedet

Endnu en følgevirkning af krigen i Ukraine er den vanskelige situation på transportmarkedet og her tænkes specielt på lastbiltransportmarkedet. Mange chauffører i Europa kommer netop fra Østeuropa og mange af dem fra Rusland og Ukraine. Så med mangel på deres arbejdskraft, ser vi nu et endnu mere vanskeligt lastbiltransportmarked end vi havde i forvejen. Betydningen for os på vores markeder i Vesteuropa bliver især tydelig i vores branche, eftersom meget af transporten af træcellulose, papir og øvrige råstoffer bliver foretaget med lastbil. Her gavner udviklingen i brændstof til lastbiler naturligvis heller ikke på det totale omkostningsniveau. 

Udsigterne på kort sigt

På baggrund af ovenstående, så ser vi ikke umiddelbart mod lysere tider i vores branche. Vi kommer givetvis til at se flere prisstigninger på papir og relaterede produkter. 

Vi må håbe, at den spændte situation og krigen i Ukraine kan finde en snarlig fredelig løsning. Tilbage står så naturligvis stadig knapheden på råvarer og færdigt papir og de eksplosive prisstigninger på blandt andet energiressourcer og sandsynligvis transportudgifter. 

Vi er i konstant og daglig kontakt med vores leverandører, for at sikre forsyningen af papir til vores lagre overalt i Europa, samt forsøge at forsyne vores kunder med det ønskede papir. 

Vi vil naturligvis holde jer alle så opdaterede på hele situationen som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co. 

 

Flemming Friche

Salgsdirektør

fredag, 11. marts 2022

Prisforhøjelse pr. 1. april 2022

 

Til vores kunder 

 

Hasselager, d. 11. marts 2022

 

 

Varsling af prisstigninger, energitillæg og tendenser på markedet

 

Vores leverandører varsler nu igen om stigende priser. Prisstigningerne vil gælde på lager-, rampe- og

fabrikationsordrer pr. 1. april 2022. 

Prisstigningerne vil være mellem 5-30% og vil omfatte alle produktkategorier. 

 

Tendenser på markedet 

Energiomkostningerne fortsætter deres rasende himmelflugt. De seneste uger med endnu mere fart. Det har

voldsomme konsekvenser for papirproduktionen. 

 

Det betyder helt bogstaveligt, at nogle papirfabrikker midlertidigt har indstillet deres produktion eller planlægger at

gøre det. Det drejer sig aktuelt om Feldmühle, Reflex, Norske Skog Bruck og Palm. 

 

Andre producenter indfører med kort frist et energiomkostningstillæg, for at undgå alternativet – at lukke ned for

produktionen. 

 

Det drejer sig væsentligst om UPM, som indfører et energiomkostningstillæg på 175 euro på alle regninger fra d. 16. marts.

Yderligere leverandører vil formodentlig følge trop med tiltag i de kommende dage. 

 

Den største betydning har helt sikkert energitillægget fra UPM. Dette kommer til at berøre alle igangsatte ordrer,

som bliver afregnet fra d. 16. marts. Dvs. med tilbagevirkende kraft for allerede igangsatte ordrer. 

 

Denne udvikling er virkelig beklagelig og bekymrende, men vi skal alle under alle omstændigheder være klar over, at

indførelse af et energiomkostningstillæg klart er bedre end alternativet at stoppe produktionen og dermed papirforsyningen til markedet. 

 

Det er meget svære tider for hele branchen i alle led. Vi vil naturligvis holde jer så opdaterede om ny udvikling som det er muligt. 

 

Du vil blive kontaktet af din sædvanlige IGEPA-kontaktperson i nærmeste fremtid. 

 

Med venlig hilsen

Michaelis & Co. 

 

Flemming Friche

Salgsdirektør

tirsdag, 08. marts 2022

Konflikt Ukraine Rusland

 

8. marts 2022

Forretningsmæssige konsekvenser af konflikten mellem Rusland og Ukraine                        

Den dramatiske udvikling i konflikten mellem Rusland og Ukraine er en humanitær tragedie.

Konflikten og de sanktioner, der allerede er besluttet, vil også have negativ indvirkning på den økonomiske udvikling i Tyskland og Danmark.

Energisektoren vil fortsat være særdeles anspændt og de allerede eksisterende forstyrrelser i hele forsyningskæden vil blive yderligere forstærket. Udfordringerne for logistik er udover den manglende containerkapacitet nu også manglende lastbilchauffører fra Ukraine og også fra Polen.

Den nuværende situation med mangel på råvarer indenfor IGEPAgroups forretningsområder, forventer vi ikke bliver forværret af konflikten mellem Rusland og Ukraine. Vores leverandører får kun en lille andel af deres råvarer fra de berørte områder. Vedr. aluminiumsbaserede produkter er afhængigheden større, eftersom Rusland er verdens andenstørste producent næst efter Folkerepublikken Kina.

Forsyningssikkerheden til vores kunder er derfor ikke i stigende grad truet af konflikten.

På grund af de nuværende globale stigninger i priserne på energi, må der derfor påregnes yderligere stigninger på færdigvarer og dermed også på IGEPAgroups varesortiment. Vi anbefaler alle vores kunder at tage denne markedsudvikling med i overvejelserne. En lempelse af prissituationen kan næppe forventes inden dette års udgang.

IGEPAgroup og alle vores virksomheder er i løbende kontakt med alle leverandører, for at kunne reagere så hurtigt som muligt på eventuelle indvirkninger fra konflikten, samt for at kunne reagere på den videre udvikling og at sikre forsyningssituationen.

Vi vil fortsætte med at dele vores viden med vores kunder i fremtiden og forsøge yderligere at forbedre vores konkurrence- og modstandskraft også til vores kunders fordel.

For alle de, der er berørte af konflikten, kan vi kun ønske og håbe på, at konflikten hurtigt vil blive afsluttet med en fredelig løsning.

mandag, 17. januar 2022

Prisforhøjelse pr. 17. februar 2022

Til vores kunder 

 

Hasselager, d. 17. januar 2022

 

 

Prisforhøjelse pr. 17. februar 2022

 

Året starter tilsyneladende som året sluttede. Fabrikkerne varsler igen prisstigninger, og vi ser os desværre nødsaget til at videregive dem, da vi umuligt kan bære dem selv. 

Derfor varsler vi prisstigninger gældende pr. 17. februar 2022. 

Prisstigningerne vil være på mellem 5-25% og gælder for alle vores produkter. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos IGEPAgroup. 

 

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co.

Flemming Friche

Salgsdirektør

 

 

 

LFP

I en grafisk virksomhed arbejder man ofte både med offset, digitaltryk og LFP. Kvaliteten af dine løsninger afhænger af de materialer, som du arbejder med. Vi kan også levere rullerne til LFP. Hør nærmere ved din konsulent.


Kontor & Digital

Lad os rådgive dig om de uanede muligheder du har på print-løsninger ved anvendelse af forskellige kvaliteter, som hver især udnytter de forskellige teknologier optimalt. Vi har viden om papir og alle de anvendelsesmuligheder, der forefindes.

Læs mere her

Grafisk

Fra fagfolk til fagfolk. Vi kender din hverdag, og vi ved, hvilke problemstillinger du møder, når opgaverne skal løses med et godt resultat – også økonomisk. Vi er klar til at servicere og inspirere dig med hele paletten af produkter og serviceydelser.

Læs mere her

Emballage

Hvad er dine behov – og hvilken emballage dækker bedst behovene? Få klar besked – kontakt vores konsulenter og få netop den løsning, der både brugsmæssigt og økonomisk er
bedst.

Læs mere her