fredag, 03. december 2021

Prisforhøjelse pr. 3. januar 2022

Til vores kunder                                                                                

 

Hasselager, fredag d. 3. december 2021

Prisforhøjelse pr. 3. januar 2022

Vi har fået varsling om yderligere prisstigninger fra vores leverandører.

Prisstigningerne varsles til plus 10 – 20 % afhængigt af produkt og er gældende for alle lager- og fabrikationsordrer pr. 3. januar 2022.

De vil omfatte bestrøget- og ubestrøget papir, IGEPA Selektion, karton, emballage, kontorpapir m.v.

Vi har i lighed med den øvrige industri fået prisstigninger og varsling om yderligere stigninger på energi- og logistikydelser, og vi ser os derfor nødsaget til at hæve vores distributionstillæg til 4,9 % ligeledes gældende pr. 3. januar 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos IGEPAgroup.

 

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co.

tirsdag, 19. oktober 2021

Pressemeddelelse 19.10.21

 

Pressemeddelelse

Energitillæg                   

Hasselager, d. 19. oktober 2021

Vi må desværre konstatere, at den aktuelle prisudvikling i energisektoren medfører betragtelige omkostningsstigninger ved produktion af energiintensive produkter – som f.eks. papir og karton.

Vores muligheder for at kompensere for prisstigninger, både for os som grossist og for vores leverandører på producentsiden, er udtømte. Vores leverandører af papir- og kartonprodukter har over en bred kam meddelt markedet, at der fremover opkræves energitillæg på op til € 150 pr. tons papir/karton. Disse tillæg gælder for alle leverancer fra den 25. oktober 2021 og dermed også for leverancer, der allerede er bestilt og bekræftet.

På den baggrund er det nødvendigt for IGEPA group at videregive disse omkostninger i samme niveau til vores kunder. Vi forsikrer naturligvis om, at alle kundeordrer kan annulleres uden omkostninger, såfremt dette måtte være et kundeønske. 

Energitillægget gælder indtil videre, og opkræves ud over de prisstigninger, der allerede er blevet kommunikeret til markedet i 4. kvartal 2021.

Denne prisjusteringsdynamik for papir- og kartonprodukter, vil efter vores mening og også ifølge alle økonomiske eksperter sandsynligvis fortsætte ind i 2022. Vi ser ikke umiddelbart en tendens imod et aftagende omkostningspres og dermed et roligere marked.

Vi ønsker hos IGEPA group at kommunikere så åbent og transparent som muligt. Det er vigtigt for os, at beslutninger træffes på opdateret viden om pris- og markedsudviklingen, hvilket denne pressemeddelelse også er garant for. Vi forsikrer samtidigt, at vi fortsat vil gøre alt i vores magt for at give vores kunder den bedst mulige service også i denne ekstraordinære situation.

Om IGEPA:

Med mere end 75 lokationer i 25 lande og omkring 3.500 medarbejdere, er IGEPA group en af de førende specialiserede grossistgrupper i Europa, og servicerer mere end 50.000 kunder indenfor industri, handel og reklame. Sortimentet omfatter produkter, som grafisk papir og karton, emballage og medier til annoncering, herunder teknisk udstyr og andre tjenester. IGEPA group, og vores strategiske partnere, opnåede en omsætning på 1,54 mia. euro i Europa i 2020.

Kontakt for spørgsmål:

Flemming Friche

Salgsdirektør

Telefon: 4073 1954

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.igepagroup.dk

www.igepa.de

tirsdag, 19. oktober 2021

Prisforhøjelse pr. 1. november 2021

 

Med meget kort varsel, har vi modtaget prisstigningsvarsel fra vores leverandører. 

Prisstigningerne vil gælde fra 1. november 2021 og vedrører både lager- og fabrikationer. 

Det meget korte varsel kommer yderst ubelejligt oveni i forvejen kaotiske markedsforhold, men leverandørerne begrunder det i voldsomt stigende priser især på energi, råvarer og logistik. Stigninger, der ikke har kunnet forudses. Leverandørerne kan ikke selv absorbere disse prisstigninger ellers ville der være fare for den fortsatte drift, som flere bemærker. 

Prisændringerne vil være på plus 10-20 % og omfatter bestrøget- og ubestrøget papir, karton, Igepa Selektion m.v.

Markedet

Det europæiske marked for papir og karton har i år oplevet nogle kæmpe udsving, prisstigninger, mangel på varer, tømte lagre, lange leveringstider. Alt dette har jeg tidligere skrevet omfattende nyhedsbreve om, så det er vi på nuværende tidspunkt forhåbentlig klar over allesammen.

Det nye i situationen nu er, at fabrikkerne støder på enorme stigninger i primært energipriser. Dette har de ikke kunnet forudse, og de kan ikke selv absorbere disse stigninger. Jeg kan derfor godt frygte, at dette ikke er det sidste vi har set til ”uforudsete prisstigninger.” Den næste ordinære prisstigning er annonceret til primo 2022, men det vil være vigtigt, at budskabet om det turbulente papir- og kartonmarked udbredes til slutforbrugeren. Jeres kunder. Flere fabrikker taler om kommende energitillæg på mellem 100 – 200 euro pr. tons papir/karton. Det har naturligvis betydning for den endelige pris pr. kg. Under alle omstændigheder, så er noget af det, der står med småt, nu overordentligt vigtigt, nemlig at det er leveringsdagens pris der gælder. Det skal huskes, at det i yderste konsekvens er sådan papir- og kartonmarkedet fungerer, så det vil også være vigtigt, at der tages forbehold for dette når der afgives tilbud.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos IGEPAgroup.

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co.

 

Flemming Friche

Salgsdirektør

onsdag, 25. august 2021

Prisforhøjelse pr. 17. september 2021

Prisforhøjelse pr. 17. september 2021

De stadigt stigende omkostninger frem for alt på råvarer og hjælpestoffer, samt på logistik, har nok engang fået vores leverandører af papir, karton, forbrugsmaterialer og diverse andre produkter til at varsle prisstigninger.

Denne vedvarende prisudvikling gør, at vi også ser os nødsaget til at korrigere vores priser i grossistleddet.

Derfor tilpasses vores priser på papir, karton, forbrugsmaterialer og diverse medier m.v. fra d. 17. september 2021 med mindst 8 %.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos IGEPAgroup.

Med venlig hilsen

E. Michaelis & Co.

Flemming Friche

Salgsdirektør

mandag, 03. maj 2021

Prisstigningsvarsel pr. 3. juni 2021

Prisstigningsvarsel pr. 3. juni 2021

Vores leverandører har igen varslet om prisstigninger begrundet i stigende produktionsomkostninger, samt udviklingen i priserne på råvarer herunder vigtigst cellulose.

Vi hos IGEPA ser os desværre tvunget til at skubbe en del af disse stigninger videre i systemet, så vi alle må tage del i at få løftet priserne i alle forsyningsled.

Prisstigningen vil være på 5-10 % afhængigt af produktområde, og vil gælde for både lager-, rampe- og fabrikationsordrer.

Prisstigningerne vil omfatte alle produktområder, og vi vil i den kommende tid informere nærmere om detaljerne.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos IGEPAgroup.

 

Med venlig hilsen
E. Michaelis & Co.

Flemming Friche
Salgsdirektør

fredag, 05. februar 2021

Prisstigningsvarsel pr. 1. marts 2021

Prisstigningsvarsel pr. 1. marts 2021

Alle vores leverandører på tværs af alle produktområder har nu varslet om kommende prisstigninger, som vil gælde både lager- og fabrikationsordrer.

Begrundelsen for de kommende prisstigninger er udviklingen i omkostninger, som på kort sigt vil give en ikke-holdbar indtjeningsstruktur. Flere leverandører begrunder de kommende stigninger med stort pres på produktions- og logistikomkostninger, samt pressede priser og stort pres på indtjeningen.

Prisstigningerne er på mellem 3 – 12 % og vil være gældende pr. 1. marts.

Alle produktområder berøres, men stigningen vil være forskellig alt afhængig af segment.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson.

 

 

mandag, 03. juni 2019

Varsling om ændret distributionstillæg pr. 1. juli 2019

Øgede omkostninger indenfor transport og distribution, samt stigninger på diverse kapacitets- og olietillæg gør, at vi ser os nødsaget til at hæve vores logistiktillæg. Logistiktillægget stiger til 3,9 % og vil berøre alle ordrer pr. 1. juli og frem.

Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige IGEPAgroup kontaktperson.

 

Med venlig hilsen
E. Michaelis & Co.

Flemming Friche,
Salgsdirektør

LFP

I en grafisk virksomhed arbejder man ofte både med offset, digitaltryk og LFP. Kvaliteten af dine løsninger afhænger af de materialer, som du arbejder med. Vi kan også levere rullerne til LFP. Hør nærmere ved din konsulent.


Kontor & Digital

Lad os rådgive dig om de uanede muligheder du har på print-løsninger ved anvendelse af forskellige kvaliteter, som hver især udnytter de forskellige teknologier optimalt. Vi har viden om papir og alle de anvendelsesmuligheder, der forefindes.

Læs mere her

Grafisk

Fra fagfolk til fagfolk. Vi kender din hverdag, og vi ved, hvilke problemstillinger du møder, når opgaverne skal løses med et godt resultat – også økonomisk. Vi er klar til at servicere og inspirere dig med hele paletten af produkter og serviceydelser.

Læs mere her

Emballage

Hvad er dine behov – og hvilken emballage dækker bedst behovene? Få klar besked – kontakt vores konsulenter og få netop den løsning, der både brugsmæssigt og økonomisk er
bedst.

Læs mere her